ताजा प्रकाशन

गीता-वचन

१. मनलाई वसमा राख्न सकिएन भने यसले स्वयं विरूद्ध शत्रूको व्यावहार गर्दछ ।२. मनुष्य आफ्नो...

केहि मनछुने लाइन भाग पाच

१. यदि तपाईं आफुले जे चाहेको हो त्यसको लागी लड्न सक्नुहुदैन भने तपाईंले जे पाउनुभयो त्यसको लागि...

error: Content is protected !!