Contact

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !

POSITIVE SANSAR को बारेमा यदि केहि सल्ला, सुझाप तथा प्रतिक्रिया भए तल दीइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

हाम्रो सम्पर्क नम्बर : एउटा प्रेम _ प्रमुख सम्पादक (Founder and Ceo of Positive Sansar) +९७७९८०९५८४३२०

मिनाक्षी _सम्पादक

मोहन रावल _सम्पादक

सम्पर्क ठेगाना : छायाछेत्र ६ सल्यान, नेपाल 

इमेल- support@positivesansar.com

error: Content is protected !!